Формуляр за отказ от стока

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)До Мебел център онлайн ЕООД


С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)Дата: ……………………………………………